HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI

22,000 18,000

*KHÔNG BÁN LẺ*

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới bao gồm:

  • Hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời
  • Bộ chuyển nguồn điện Inventer

Đơn giá tính trên 1W điện, áp dụng với hệ thống >5000W

Buy now Đọc tiếp